مدرسه ریاضیات شاه نظری
ثبت نام ورود
درباه آموزشگاه

درباره آموزشگاه

ریاضیات در سطوح: ابتدایی دبیرستان لیسانس فوق لیسانس دکترا
گروه های شش نفره تضمینی فقط درس ریاضی رشته تجربی بالای 80 درصد رشته ریاضی بالای 60 درصد با قرارداد رسمی
شاه نظری با 27 سال سابقه

هدف از تاسیس مدرسه ریاضیات :