مدرسه ریاضیات شاه نظری
ثبت نام ورود
مصاحبه با روزنامه جام

متن مصاحبه در روزنامه جام جم

پاسخ به معادله تدریس ریاضیات


ترس از ریاضیات تا کی ؟
استاد شاه نظری مدرس ریاضی در گفتگو با جام جم درباره نحوه یادگیری و درک صحیح ریاضی گفت: ریاضی درس شیرینی است که نباید از آن ترس داشت ، بلکه با رسیدن به راه حل نه تنها ملکه ذهن ها شده بلکه اشتیاق دانش آموزان را برخواهد انگیخت . حاصل این مصاحبه صمیمی در پی می آید:

نظر شما درمورد سطح یاد گیری ریاضیات در استان البرز چیست؟
متاسفانه در مورد سطح یادگیری ریاضیات دانش آموزان در یک جامعه باید بگویم که بیشتر دانش آموزان از این درس شیرین وزیبا گریزانند .عوامل زیادی در این امر دخیل است اما به نظرم ، عامل اصلی نحوه تدریس دبیراست که برقیه عوامل را تحت الشعاع خود قرار می دهد . دبیران ریاضی می توانند با ارایه راهکارهای ابداعی و تاثیر گذار در تدریس خود این درس شیرین را در ذهن دانش آموز ماندگار نمایند .مثلا روش صحیح تدریس ریاضی یک ربع درس دادن و 3 ربع ساعت کارکشیدن از دانش آموزان عزیز است تا مطالب به خوبی ملکه ذهن دانش آموزان شود .

دلیل این ضعف چیست؟
یکی از روش های ارتقاء کیفیت آموزشی ، نظارت و ارزیابی است در گذشته این نظارت با بازرسی از شیوه های تدریس انجام می شد وبه همین دلیل دبیران همه تلاش خود را برای بروز شدن معلومات و ارایه صحیح آنها به دانش آموزان بکار می بردند، اما متاسفانه در این دوره نبود این بازرسی ها باعث گردیده بویژه در دروس ریاضی و فیزیک برخی از دانش آموزان یا حداقل آن بخشی که اینجانب با آنها ارتباط دارم درک صحیحی نداشته باشند.این را هم بگویم اگر بازرسی بخواهد از قبل هماهنگ شده وارد مدارس شود هیچ فایده ای ندارد.

نظر شما در خصوص مقاطع ششم،هفتم و هشتم چیست؟
به نظرم ریاضیات این پایه ها بسیار سنگین و مفهومی است ونیاز به تمرین و تکرار دانش آموز وتدریس صحیح این دروس در مدارس است دراین خصوص نمونه سوالات ریاضی در این مقاطع منتشر شده و در تمامی کتاب فروشی های فردیس موجود است

مدارس بویژه مدارس غیر انتفاعی در این مورد چه نقشی دارند؟
بحث عدم نظارت که در سوال قبل مطرح کردم بخشی از آن به عملکرد بعضی از مدارس غیر انتفاعی بر می گردد . بسیاری از دانش آموزان سال سوم مدارس غیر انتفاعی به امتحانات نهایی که می رسند ، متوجه می شوند که بسیاری از مسایل را درک نمی کنند و قادر به حل آنها نیستند این موضوع بر می گردد به شیوه درس دادن ، امتحان گرفتن و نمره داده و به دلیل مکانیزم های خاص برخی از این دانش آموزان نمره هایی گرفته اند که در واقع حاصل تلاش ومعلومات آنها نبوده و همین دلیل در امتحانات نهایی با مشکل مواجه می شوند .البته درصد معدودی اینگونه نیستند.

آیا این نوع تدریس و یاد گرفتن در تحصیلات دانشگاهی هم موثر است ؟
اتفاقا همین طور است .جواب سوال شما را با یک مصداق پاسخ می دهم . دو دانشجو برای استفاده از درس ریاضی نزد من آمدند . وقتی از آنها سوال کردم 2-4 چه عددی است پاسخ های عجیبی می دادند . به آنها گفتم دانشجویی که پاسخ 2-4 را نداند ، چگونه قادر خواهد بود انتگرال و حد و مشتق و ... را یاد بگیرد

به نظر شما راه حل این موضوع چیست؟
مسوولان ادارات آموزش و پرورش زحمتکش وبا خدا می باشند .ولی اگر مسوولان محترم آموزش و پرورش ، بازرسان ویژه ای برای بازدید از مدارس بفرستند تا عملکرد دبیران (بخصوص دبیران ریاضی و فیزیک ) را بررسی و کنترل کنند قسمت عمده از این مشکلات برطرف خواهد شد